Sandrex i przewóz osób Niemcy Opole

Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, zachowanie i punktualne przybycie swoich dzieci do, z i na wyznaczonym przystanku autobusu szkolnego przed przybyciem autobusu szkolnego w celu odbioru i transportu do szkoły oraz punktualnego odjazdu dzieci po odjeździe autobusu szkolnego z wyznaczonego przystanku autobusu szkolnego po odwiezieniu dzieci ze szkoły. Na potrzeby tej sekcji wyrażenie „przyjazd autobusu szkolnego” obejmuje czas, w którym autobus szkolny przydzielony do przystanku autobusu szkolnego uruchamia wymagane urządzenia bezpieczeństwa pieszych, zatrzymuje się oraz ładuje lub rozładowuje uczniów, dopóki autobus szkolny przewożący osoby na trasie Niemcy Opole  nie dezaktywuje wszystkich urządzeń zabezpieczających pieszych urządzenia.

CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY PODRÓŻ DZIECKA DO SZKOŁY BEZPIECZNA?
Towarzysz lub poproś osobę dorosłą, aby towarzyszyła Twojemu dziecku na przystanku autobusu szkolnego z którego odbywają się przewóz osób Niemcy Opole i zaczekaj na przyjazd autobusu szkolnego. Podobnie jest po południu. Bądź na przystanku autobusu szkolnego, gdy autobus świadczący przewóz osób Niemcy Opole  przyjedzie i odprowadź dziecko do domu. Prawo stanowe nakłada odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na rodzica do czasu przybycia autobusu szkolnego na przystanek rano i po odjeździe autobusu wykonującego przewóz osób Niemcy Opole z terenu budowy w godzinach popołudniowych.